Arkiv ligjor dhe rregullator i energjisë në Shqipëri

Arkiv ligjor dhe rregullator i energjisë në Shqipëri

Të nderuar vizitorë, seksioni këtu i kushtohet kuadrit rregullator për energjinë dhe tema të ngjashme. Përkundër angazhimit për të rinovuar dhe plotësuar atë me kalimin e kohës, nuk është menduar apo konceptuar si një burim zyrtar.

Ligji Nr. 43 i 2015 “Sektori i Energjisë Elektrike”

Legge no 43 del 2015 per il settore del energia elettrica

 

Ligji nr. 102 i 2015 “Sektori i Gazit Natyror”

Legge no 102 del 2015 “Settore del gas naturale”

Për më shumë mbi kuadrin ligjor shqiptar mund të gjeni në Fletoren Zyrtare.

Most Read Publications

Most Visit Section

 45,726,530 total views,  2 views today

Këtë e pëlqejnë %d blogues: