Ekspertizë

Ky seksion përmbledhë kapacitetet dhe eksperiencën time rreth 10 vjeçare ne sektorin e energjisë. Eksperience qe lidhet me tregun e energjisë dhe politikat e zhvillimit te qëndrueshëm, nëpërmjet një qasje akademike ndërdisiplinore dhe vokacion tekniko-normative të aplikuar, me theks te veçante ne lidhje me investimet ne burimeve te rinovueshme dhe përdorimin efecientë te resurseve, rregullimin e tregut energjetikë nën perspektivën e integrimit evropian, etj.

Aktivitet qe ka gjetur nisje me profilet akademike e profesionale, shkurtimisht ne sa vijon:

– Studime te plota universitare dhe post ne shkenca juridike dhe politike, jashtë Shqipërisë, rezidenciale ne Università degli Studi di Torino, periudhe mujore ne Université Nancy 2 (France), Diplomë Post-Universitare Istituto Universitario di Studi Europei, Diplomë në Studime të Thelluara Evropiane (DASE) ne European College of Parma, etj.

– Doktoratë Shkencore me kohe te plote dhe rezidenciale te gjate pranë Università degli Studi di Pavia, Leuphana Universität Lüneburg (Gjermani), Universiteti i Padovës, Florence School of Regulation (Firence), nder tre co-tutoret edhe Prof. Dr. Aleks Luarasi, përfunduar me vlerësimin “shkëlqyeshëm” dhe mbështetur me Bursën MPJ Italiane.

– Eksperienca pune, nder te tjera, pranë: Organizatës Ndërkombëtare te Punës, pese universitete shqiptare, Università degli Studi di Pavia, Placement në Université de Nantes (France) me dekanin Prof. Gilles Dumont, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, konsulencë dhe avokati brenda dhe jashtë Shqipërisë, etj.

– Ekspertizë ligjore e nivelit te larte për çështjet energjetike, mbi tregun vendor dhe rajonal te energjisë elektrike e gazin natyrore, se pari me observatorin juridik Albania Energy Market – Aem (2013), Bashke-Themelues i Qendrës Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë (2013), Drejtor i Zyrës Legale pranë Albanian Renewable Energy Association – AREA, Co-editor Energy World Magazine, Regulation, Investime & Trading, Essegei S.p.A, Energy Services Company Adriatic – ESC Adriatic (2017) dhe Këshilltar Ligjor pranë EuroElektra, etj.

Timeline Lorenc Gordani’s

2018
6 Prill

Personal Blog

This blog aims to summarize the professional past expertise’s and serve as a central hub for any ongoing direct involvement in the energy sector.  3,471,848 total views,  6 views today
2017
6 Janar

ESCo Adriatic

ESCo Adriatic is a professional network of experts, organizations and companies interested in the energy services market in Albania.  329,577 total views,  6 views today
2013
21 Tetor

ACERC

Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë – ACERC is a think tank centre with focus on the 8th regional area IEM area and particularly WBs and Albania.  34,551,721 total views,  6 views today
14 Mars

Albanian Energy Market – AEM

AEM founded as observer provider, focused in energy law and policy & related strategic issues.  462,015 total views,  6 views today

Për më shumë, mbi fokusin e ekspertizës time, mund te gjendet përveç se përmes portalit personal apo një përmbledhje curriculum vitae në Shqip dhe Anglisht, edhe përmes ESC Adriatic (për periudhën 2017), Acerc (për periudhën deri 2016), si dhe profilet publike në LinkedIn, Twitter dhe FB, e përmes Publikimeve Personale në LinkedIn (dhe pas prill 2018), Albanian Energy Market – AEM Group, etj.

Sa me sipër ka gjetur shprehje se fundmi ne profilin pedagog, pranë kursit pasuniversitar me kohe të plotë për “Auditim Energjie”. Program i formimit te vazhduar, me profilet auditimi energjetik në procese energjetike, auditimi energjetik në ndërtesa, auditimin energjetik në transport, pranë Fakultetit te Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara, te Universitetit Metropolitan Tirana, gjate vitit akademik 2017-2018.

Bazuar ne ekspertizën e me sipërme te fituar në fushën e energjisë, impenjimit dhe interesat profesionale aktuale përqendrohen në aftësitë analitike të thelluara, njohuritë empirike të tregjeve të energjisë, njohuritë profesionale të fushës rregullatore, aftësitë praktike në zhvillimin e biznesit, mbështetjen dhe përfaqësimin në proceset gjyqësore, ekspertizë në teknologjitë energjetike, etj.

Most Read Publications

Most Visit Section

No post found

 34,758,345 total views,  283 views today

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

LinkedIn
Share
Instagram
YouTube
RSS
Follow by Email
Këtë e pëlqejnë %d blogues: