Evente

Qëllimi për të pasur një pasqyrë tërësore të avancimit te tregut të brendshëm të energjisë, e bën të pashmangshme mbajtjen dhe përditësimin ne vazhdimësi mbi te gjitha nëpërmjet kontakteve direkt ne te gjitha eventet qe shikojnë sektorin e energjisë. Me ketë qellim ky seksion synon te reflektoj pjesëmarrjet e ndryshme ne takimet mbi ecurinë e sektorit të energjisë te cilat na shikojnë te lidhur ne një mënyre apo tjetër.

Liberalizimi thelbësor për teknologjitë alternative

Liberalizimi thelbësor për teknologjitë alternative

Liberalizimi thelbësor për teknologjitë alternative Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Energjia elektrike si një mall i shpërndarë në rrjet është një commodity vlera e të cilit lidhet kryesisht me vendin dhe kohën në të cilin disponohet. Në këtë kuptim, Shqipëria ka një potencial të rëndësishëm të energjive të rinovueshme, ...
Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike

Politika Energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike, Dr. Lorenc Gordani, 25 Tetor 2017 Sistemi ynë energjetik është në prag të një revolucioni te pashmangshëm! Ndryshimet klimatike imponojnë kufizime gjithnjë e ne rritje ne lidhje me përdorimin e lëndëve djegëse. Por, nëse energjia e bazuar në lëndë fosile ka qenë një motor i fuqishëm i ...

Most Read Publications

Most Visit Section

 435,872,934 total views,  12 views today

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Këtë e pëlqejnë %d blogues: