Motorët e zhvillimit të punësimit në tregun e energjisë

Motorët e zhvillimit të punësimit në tregun e energjisë

Analizë nga Dr. Lorenc Gordani

Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë

#Punësim, #Ekonomistë #Media #projektet fotovoltaik #sinjalet e tregut #bursat e energjisë #furnizimi #trajnim #te rijnë #integrim evropiane

Fokusi i çdo debati midis ekonomistëve, juristëve, politikbërësve, e kështu me radhë, në mediumet evropiane është sektori i energjisë. Kjo e fokusuar jo aq në zhvillimet e investimeve tout court, por më shumë ato që përbëjnë katalizatorët e tyre, siç është hapja e ish-monopoleve publike, futja e shërbimeve energjetike, zhvillimi i qëndrueshëm, formimi i të rinjve, nxitja e inovacionit dhe konkurrencës etj. Kështu vendet e reja të punës në energjinë e gjelbër vetëm për vitin 2017 patën një rritje prej 15%.

Ndërsa këto diskutime, që do të ishin shumë të dobishme edhe midis nesh, deri këtu edhe në ato pak raste që gjejnë hapësirë duket se janë mbizotëruar nga dozat e lidhura me rivalitetin midis palëve. Kështu, megjithëse ristrukturimi i sektorit te energjisë elektrike është iniciuar që në fund të viteve 1990, ajo ende nuk ka dhënë rezultatet e pritshme mbi konsumatorin dhe ekonominë. E gjithë kjo është pak paradoksale, duke iu referuar potencialit që ka energjia në vendin tonë, e tillë për të qenë motor tërheqës edhe për sektorët e tjerë, ndërsa sot në tërësinë arrin rreth 6% të prodhimit bruto duke angazhuar një forcë pune në mesatarisht rreth 50,000 persona.

Sa më sipër është rrjedhojë e faktit se kapitalet ndjekin sinjalet e tregut. Për sa i përket energjisë, tregu krijon jo vetëm një vizion të qartë, por mbi të gjitha mundësinë për të shoqëruar procesin e investimeve të reja me efekte konkrete edhe në punësim. Vendet e rajonit duket se e kanë kuptuar tendencën e ardhshme dhe po nxitojnë për të lancuar bursat e tyre te energjisë. Ndër të fundit në këtë drejtim po lëviz edhe një vend fare i vogël si Mali i Zi, i cili llogarit pjesëmarrjen në të edhe të Shqipërisë. Meqenëse projektet e energjisë janë afatgjata, mbi 30-40 vjet, nëse nuk duam të humbin trendin aktual duhet të nxitojmë të punojmë për të krijuar një perspektive në këtë drejtim edhe për sektorin tonë te energjisë.

Natyrisht, mbeten shumë aspekte për të arritur në hapjen e tregut, por një pjesë e madhe e rrugës është bërë, dhe kohët e fundit po punohet duke ndërmarrë masa konkrete në lidhje me aktivizimin e bursës, hyrjen në operim të furnitorëve të pavarur të energjisë elektrike, integrimin në tregun rajonal të energjisë, kompletimin e infrastrukturës me Maqedoninë, e cila edhe se vend kufitar ende nuk kemi një ndërlidhje tokësore, etj.

Nga ana tjetër, duhet të jemi të ndërgjegjshëm që bursa e energjisë dhe hapja e tregut do të jetë vetëm hapi i parë i domosdoshëm, por jo i vetë-mjaftueshëm. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të kuptohen dhe të krijohen mundësi për të tërhequr investime të huaj që krijojnë punësim. Në këtë drejtim, ne duhet të synojmë të bëhemi konkurrues në ato fusha ku kemi potencial. Pra, para së gjithash, duhet të punojmë që të përdorim në mënyrë efikase përparësitë natyrore dhe burimet njerëzore që na dallojnë nga vendet e tjera.

Mjafton, të fillojmë të shikojmë çfarë bëjnë fqinjët tanë. Për shembull, Serbia ka arritur të hapë zyrat one-stop shop, e cila në rastin tonë përbënte bërthamën e parë të QKB-se dhe akoma mbetet në letër që nga viti 2009. Apo Mali i Zi ka bërë një udhërrëfyes për investitorët e huaj prej disa vitesh. Alternativat janë shumta, kështu që mund të punohet që çdo përfaqësie diplomatike dhe biznesi nga vendet te cilat ne synojmë të përthithim investime t’i çohet një udhërrëfyes mbi mundësitë e investimeve jo vetëm në anglisht por edhe në gjuhën e vet amtare. E njëjta gjë duhet të bëhet edhe për përfaqësitë tona diplomatike kudo qe janë aktualisht nëpër botë.

Por diferenca do behet kur te filloj të punohet për aktivizimin e potencialit të investimeve që kanë bazën e tyre në shërbimet energjetike që lidhen me efikasitetin energjetik dhe auditimin. Proceset që nuk kërkojnë investime intensive si për shumë sektorë të tjerë të infrastrukturës, pasi në qendër kanë kontributin e profesionistëve si auditorët apo menaxherët e energjisë, kompanitë e shërbimit publik, etj., ku kapitali publik që do të duhet të injektohet në rreth 100 milionë euro deri në vitin 2020 do të shumëfishohet duke aktivizuar një kapital privat për 10-12 herë.

Jemi një nga vendet me moshën mesatare më të re, me më shumë ujë, diell, burime natyrore në Evropë dhe jemi ende importues të energjisë. Pra, le të vazhdojmë të importojmë makineri dhe teknologji, por jo të paguajmë energji për përdorim aty ku të gjithë mund ta prodhojnë atë vetë. Lidhur me PV-të mundësitë janë testuar, metodologjia është pothuajse e plotë dhe kjo kategori është edhe më e thjeshtë të aplikohet sepse panelet fotovoltaike të pozicionuar në çatitë e kompanisë ose familjeve, shmangin problemet e pronësisë por edhe të zënies së tokës.

Për më tepër, hapja e tregut, me potencialin hidroelektrik që kemi, na lejon të dominojmë në bursat e energjisë. E gjithë bota sot po konkurron për të ndërtuar akumulatorë dhe bateri gjigante dhe tepër të kushtueshme, dhe ne mjaftojmë të vëmë një digë, sipas të gjitha standardeve dhe pa prekur parqet dhe zonat me potencial unik, por duke rregulluar regjimin e ujërave, duke zhvilluar peshkimin dhe turizmin, dhe u kthyer në “lojtar” në bursat e energjisë, çmimet e të cilave janë në luhatje të forte brenda ankandeve ditorë (ne tregun spot).

Kjo do të nxiste mendimin për të përdorur minerale në vend duke krijuar vlerë më të madhe nga burimet natyrore. Për më tepër, bazuar në energji me kosto më të ulët në vend, mund të mendohet për krijimin e ndonjë industrie që ka nevojë për shumë energji, duke u bërë më konkurruese dhe duke përmirësuar bilancin tregtar e dalë në treg me produkte të vërteta të prodhuara në Shqipëri dhe jo duke eksportuar krahun e kualifikuar të punës.

Integrimi evropian është pikërisht, jo vetëm deklarata formale në letër, por hapa që reformojnë në qelizë çdo sektor të ekonomisë. Le të kujtojmë se ideja e Evropës, për tu ringritur pas luftës se dytë botërore vuri në bazë burimet e energjisë. Në kushtet e sotme për të shëruar plagën e papunësisë është e domosdoshme të fillohet duke hedhur themelet në parimet e tregut edhe në sektorin e energjisë që nga ana tjetër mbështesin formimin dhe trajnimin e duhur të të rinjve në përpjekjet për ndërtimin e një zhvillimi të qëndrueshëm në afatgjatë.

Shënim: Mendimet e këtu më sipër shprehur i përkasin autorit të tyre. Ndërsa të gjitha përpjekjet janë bërë për të siguruar saktësinë e tyre, sa këtu nuk ka për qëllim të ofrojë këshilla ligjore, pasi që situatat individuale mund të ndryshojnë dhe duhet të diskutohen me një ekspert. Për çdo këshillë specifike teknike ose ligjore, mbi informacionin e ofruar dhe tema të ngjashme, mund të kontaktoni përmes “lorenc_gordani@albaniaenergy.org”.

Most Read Publications

Most Visit Section

No post found

 2,147,483,647 total views,  1 views today

Lini një Përgjigje

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

LinkedIn
Share
Instagram
YouTube
RSS
Follow by Email
Këtë e pëlqejnë %d blogues: