Autori

 

Av. Lorenc Gordani, PhD

Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë

Aktivitetet kryesore profesionale përfshijnë ofrimin e ekspertizës ligjore strategjike, kërkimin e aplikuar dhe ngritjen e kapaciteteve, mbi politikat energjetike dhe kuadrin energjetik të BE-së dhe Shqipërisë, e fokusuar (më tepër…)

405,033 total views, 256 views today

Legal Strategic Expertise in EU, WB and Albanian Energy Market
98%
Energy Policy for International Institution and Public Authority and NGO
96%
Regulation on the Market Design and Sustainable Policies
89%
Law Adviser in Energy Investment and Infrastructure
96%
Applied Research, Capacity Building and Promotion
99%
Kreu

My Featured Section

Ekspertizë
Tregu Energjisë
Evente

My Portfolio Section

* Highlights
* In evidenza
* Me kryesore
Activity
Aktivitet
Attività
Hulumtim
Information
Informazione
Informim
Përfaqësim
Rappresentanza
Representation
Research
Ricerca
Faktorët kryesorë në evoluimin e çmimeve të energjisë elektrike në afatgjatë
Projekti i Akërnise një etalon për zhvillimin e ardhshëm të burimeve energjetike
Perspektivat e zhvillimit të kuadrit të gazit natyror
Burimet tona të energjisë elektrike: pse duhen mbështetur ato johidrike
Barra e përgatitjes së projekteve të energjisë në praktikë
Qasja strategjike dhe prioritet e sektorit të energjisë
Qasja ekonomike primare ne përzgjedhjen e teknologjisë se rinovueshme
PV-të në rrugë të mbarë drejt vetë-prodhimit
Masat mbështetëse dhe energjitë e rinovueshme
Tregu rajonal pritet te rrit efikasitetin e përdorimit të burimeve të energjisë
Kur shija e “Rapsodisë” prek inovacionet e teknologjisë solare
Salloni Ndërkombëtar i Energjisë ne Klik Ekspo Group
Energjia, tregu dhe qasja strategjike
5 përparësitë kryesore të parkut diellor të Akërnisë
Prospekt i një oferte të vlefshme për parkun diellor te Akërnisë
Bursa, themelore për menaxhimin e burimeve energjetike
Tregu i energjisë motor i zhvillimit te punësimit
Studimet teknike në infrastrukturat energjetike
Njohja me kriteret e projektit fotovoltaik në zonën e Akërnisë
Rëndësia e infrastrukturës së cilësisë për rritjen e PV-ve
Sektori i energjisë përcakton objektivat deri ne 2030
Energjia diellore përcaktuese për vizionin e 2020
Pse projektet hidroenergjetike shpesh mbesin në leter?
Impiantet e reja fotovoltaik me ankand
“Dilemat” e furnizimit në tregun e lirë të energjisë
Tregu i energjisë kusht themelor për çdo zhvillim të qëndrueshëm
Duhet apo jo reforma e liberalizimit te tregut te energjisë?
Sfidat e komercializimit për klientët fundore të energjisë
Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21
Panorama e zhvillimeve te sektorit të energjisë
Disa reflektime mbi problemet e zhvillimit te sektorit hidroenergjike
Auditimi i energjisë, mundësitë dhe sfidat e vënies në praktikë
Trajnimi Praktik Ditë e Hapur ne kompaninë EuroElektra
Roli i ndriçimit publik për hapjen e tregut të shërbimeve te energjisë
Procesi i auditimit baza për rritjen e efiçiencës së energjisë
Auditimi i energjisë dhe opsionet e vendosjes në praktikë
Sektori i energjisë drejt menaxhimit te nivelit te larte
Përmirësimi i klimës së biznesit për një zhvillim të qëndrueshëm
Teknologjitë Fotovoltaike drejt Vënies ne Praktike
Normat dhe standardet për impiantet fotovoltaike
Prodhimi i energjisë drejt burimeve diellore ne Shqipëri
Politika Kombëtare për Efiçiencën e Energjisë
PV-te nga Zhvillimi i Politikave Publike drejt Vënies ne Praktike
Tryezë diskutimi me përfaqësues të Këshillit Bashkiak dhe ekspertë të fushës
Hapja e tregut thelbësore për rritjen e përdorimit te teknologjive alternative
Politika energjetike si faktor fuqie dhe rritje ekonomike
Për cilët sektorë biznesi rekomandohet instalimet Pv?
Autoriteti i energjisë shtyn tarifat e reja për hidrocentralet
Climate change effects on water use for energy industry
Albania Adopt New Support Measures in Renewables
Government confirms the rescission of HPP “Katundi i Ri”
Albania Delayed Approval of the Regulation on Access to DSO
In-depth analytical skills
The market analyse requires a great deal of empirical data, in guiding decisions management of e...
Read More
Energy Markets
Incumbent upon any decision-making regarding energy-related factors, one must consider the plethora ...
Read More
Energy Regulation
Energy issues have been and will always be dominated by regulatory considerations. While many believ...
Read More
Business Practices
An entity that is conducting business in the energy sector has a number of requirements that it must...
Read More
Litigation Support
Once an energy-related issue escalates to the point of litigation, a very specialized set of skills ...
Read More
Energy Technologies
In the current energy sector, the predominant driving force changing the entire landscape is the dev...
Read More

More about Me

99
Reports
99
Publications
99
Events
99
Conferences

Testimonial Section

Latest Blogs

Faktorët kryesorë në evoluimin e çmimeve të energjisë elektrike në afatgjatë
Faktorët kryesorë në evoluimin e çmimeve të energjisë elektrike në afatgjatë
18th Nëntor 2018
Faktorët kryesorë në evoluimin e çmimeve të energjisë elektrike në afatgjatë Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Energjia elektrike ka nd
Projekti i Akërnise një etalon për zhvillimin e ardhshëm të burimeve energjetike
Projekti i Akërnise një etalon për zhvillimin e ardhshëm të burimeve energjetike
14th Nëntor 2018
Projekti i Akërnise një etalon për zhvillimin e ardhshëm të burimeve energjetike Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Ministria e Infrastr
Perspektivat e zhvillimit të kuadrit të gazit natyror
Perspektivat e zhvillimit të kuadrit të gazit natyror
10th Nëntor 2018
Perspektivat e zhvillimit të kuadrit të gazit natyror Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Prodhimi energjisë nga burimet ujore është sekt
Burimet tona të energjisë elektrike: pse duhen mbështetur ato johidrike
Burimet tona të energjisë elektrike: pse duhen mbështetur ato johidrike
30th Tetor 2018
Burimet tona të energjisë elektrike: pse duhen mbështetur ato johidrike Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Prodhimi energjisë nga burime
Barra e përgatitjes së projekteve të energjisë në praktikë
Barra e përgatitjes së projekteve të energjisë në praktikë
29th Tetor 2018
Barra e përgatitjes së projekteve të energjisë në praktikë Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Lidhur me historikun e investimeve ne vepr
Qasja strategjike dhe prioritet e sektorit të energjisë
Qasja strategjike dhe prioritet e sektorit të energjisë
27th Tetor 2018
Qasja strategjike dhe prioritet e sektorit të energjisë Analizë nga Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Ne momentin aktuale sistemi energjetike ka da
Qasja ekonomike primare ne përzgjedhjen e teknologjisë se rinovueshme
Qasja ekonomike primare ne përzgjedhjen e teknologjisë se rinovueshme
22nd Tetor 2018
Qasja ekonomike primare ne përzgjedhjen e teknologjisë se rinovueshme Analize nga: Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Sektori energjetike është një
PV-të në rrugë të mbarë drejt vetë-prodhimit
PV-të në rrugë të mbarë drejt vetë-prodhimit
15th Tetor 2018
PV-të në rrugë të mbarë drejt vetë-prodhimit Autori: Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Panorama energjetike shqiptare kohët e fundit ka parë hapjen
Masat mbështetëse dhe energjitë e rinovueshme
Masat mbështetëse dhe energjitë e rinovueshme
13th Tetor 2018
Masat mbështetëse dhe energjitë e rinovueshme Autori: Dr. Lorenc Gordani Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë Sektori i energjisë, mbështet vazhdimisht nga politikat pub

Call to Action Section